Voda je kemična snov sestavljena iz dveh molekul vodika in ene molekule kisika. Je ena od najbolj pomembnih spojin na našem planetu. Vodo najdemo v treh agregatnih stanjih:

  • plinasto agregatno stanje,
  • tekoče agregatno stanje in
  • trdno agregatno stanje.

Pri sobni temperaturi je voda brez vonja in okusa in ima sposobnost raztapljanja številnih drugih snovi, pravzaprav je kot topilo bistvena za vse žive organizme. Že življenje samo je nastalo v vodnih raztopinah svetovnih oceanov, vodne raztopine pa so po drugi strani odgovorne za tiste biološke procese v telesu, ki se odvijajo na podlagi krvi in prebavnih sokov.

Življenje je nastalo v vodi in voda je tista, ki samo življenje poganja naprej!

Čeprav so molekule vode po strukturi preproste — H2O –, so fizikalne in kemijske lastnosti vode izredno zapletene in ta kompleksnost ni običajna za druge spojine, ki jih najdemo na Zemlji. Na primer ledene kocke, ki predstavljajo vodo v trdnem agregatnem stanju plavajo na vodi, ki je taista različica v tekočem agregatnem stanju. In to ni običajno za druge kemijske spojine, ki jih najdemo na Zemlji, ker je trdno običajni gostejše od tekočega. Dejstvo, da led plava na vodi, je v naravnem svetu izredno pomembno, saj led, ki se tvori na ribnikih in jezerih v hladnih predelih sveta, deluje kot izolacijska ovira, ki varuje vodno življenje spodaj. Če bi bil led gostejši od tekoče vode, bi led, ki tvori ribnik, potonil, s čimer bi več vode izpostavil hladni temperaturi. Tako bi ribnik na koncu zmrznil skozi vse, kar bi pokončalo vse prisotne oblike življenja.

Voda kot del Zemeljskega površja je neprecenljiva za prevoz, rekreacijo, kot življenjsko okolje za nešteto rastlin in živali. Voda zlahka spreminja agregatno stanje in se iz oceanov kot plin prenaša na celinska območja, kjer se kondenzira in kot dež neguje rastlinsko in živalsko življenje.

Vir: Zumdahl, S.  (2018). Water. Enciklopedia Britanica.